Daly valet et Moise Jean Charles sont-ils divisés?

Pou listwa !
Les échanges courtois, civils et élégants d’information entre des partenaires en politique ne devraient pas se faire à sens unique…Si yon moun panse se sans inik bagay yo dwe fèt li twonpe l anpil.
M fè eksperyans politik kote li pi fasil pou m jwenn Bondye nan telefon ke moun m sipoze ap kolabore ak yo. Gen anpil bagay ke m ta sipoze konnen avan mwen pa t okouran de yo. Se nan radyo ak nan bouch moun mwen aprann yo. Se gwo desepsyon pou mwen. E mwen fache anpil…

Donk yon m

oun pa dwe fè yon patnè sa w pa vle menm patnè sa fè w. Paske jou ale jou vini …
Pou listwa…m ap di mwen pa t janm anplwaye Senatè Moise nan kanpay la….Mwen pa t touche yon santim yon jou nan men Senatè a….Se mwen ki te konn pote …yo pa t konn ban mwen…M te jis ap ede fè yon kanpay mache…jan m kapab nan limit yo te kite m fè sa…Listwa a di jan m te ede e kijan…Se poko moman pou m fè bilan an e bay detay…
Depi Senatè Moise nan kanpay ankò li bezwen èd mwen m ap toujou ede l paske se yon moun ki enspire m anpil apresyasyon ak respè.
Annatandan antan ke moun lib e endepandan ..m ap fè an granmoun tout sa m jije ki bon pou mwen ak pou peyi m.
Daly Valet
3 mas 2016

Comments

comments