Ayiti/sante: Medsen Lopital Notre-Dame Tigwav rantre nan grèv

Tigwav ,jedi 28 avril [Radio Mega ak Radio Inedit].—Pi gwo Lopital nan rejyon gwavyèn nan tankou yon dezè, depi komansman semèn lan enfimyè ak doktè pa mete pye,ti salè mizerab ak move kondisyon travay rete 2 pi gwo rezon ki lakay yo kanpe travay.

Se nan yon Lopital move lodè ap di chak vizitè bonjou,paran malad mande si tèl sèvis pap mache avan yo kase tèt tounen.

Sal Ijans lan fèmen, matènite a pou jounen jodi 28 avril la te gen 3 pasyan ki fin pèdi pasyans,pèsòn pa mande yo sa yo vin regle.

Nan chiriji a,sitiyasyon malouk, paran malad yo kòmanse deplase pou ale lòt kote ak yo,anpil nan yo pa gen lespwa lavi,ka yo grav anpil.

Ak men yo menote, 2 prisonye deja wè lanmò anfas, youn nan yo deja ap monte gwo mòn, ou ta di se minit l’ap konte pou souf li koute.

Se moun ki pa gen mwayen ditou ki asepte vin pase peripesi nan Lopital sa, se laplenyay, yon paran malad.

Pandan palmantè ap fè gwo milyon,pandan sèten politisyen ap goumen pou moso Gato, mas defavorize ap mouri nan kras, lasante, yon sèvis de baz ,jis an 2016 zotobre yo pa an mezi pou reponn ak devwa sa.
Kredi Foto: Fred Degranges (Radio inédit 88.7)

Comments

comments