REYAKSYON MÈT JEAN-HENRY CEANT SOU ATAK KI FÈT KONT PALMAN AYISYEN

JODI 21 JEN 2016

Se avèk anpil fòs mwen denonse atak ki fèt sou Palman ayisyen an, kote wòch voye sou Palman an, zam rale pou anpeche seyans Asanble Nasyonal 21 jen an fèt.

Yon lòt fwa ankò, lènmi demokrasi yo frape. Yo montre aklè yo pa vle estabilite, yo kont lapè sosyal, yo pa vle chitatande, ni konsansis pou poze ak rezoud pwoblèm Peyi a.

Fè vyolans, menase lavi Depite ak Senatè, preche ladivizyon ak rayisman se konpòtman moun enkonsyan, iresponsab ki pa vle rejim demokrasi tabli nan Peyi Dayiti.

Mwen di, li lè pou atizan ak pwofesyonèl destabilizasyon sa yo konprann tan sa yo pase.

Je pèp la klè, li pap tounen dèyè.

Li lè li tan pou yo konprann, sou chimen konstriksyon leta dedwa, pèp la ap vanse, avèk patriyòt sensè, demokrat ak lidè responsab ki respekte dwa fondamantal li, e ki ap travay pou chanje kondisyon lavi l.

Vyolans, kraponnay pa ka repons pwoblèm nan demokrasi.

Moman difisil n ap viv jodi a, se moman Palmantè, Depite, Senatè, se moman Lidè pati politik ak gwoup Sosyete Sivil, Dwa de Lòm, tout sitwayèn ak sitwayen ki gen kè yo kap bat pou Ayiti, ki gen bra yo louvri youn pou lòt.

Gran kò leta yo, se pitit peyi a ki ladann, Enstitisyon Politik, Sosyal, Ekonomik, se toujou pitit pèp la ki ladann. Kote nou ye la a, danje a se pou nou tout.

Mwen di, se jodi a, nan moman sa a pou nou montre lanmou nou pou Peyi nou, atachman nou pou valè demokrasi, respè prensip ak pratik konstitisyon an.

Sa fè twò lontan Peyi Dayiti ap kroupi nan mizè, malè divizyon. Lè a rive pou lanmou pou Peyi nou mennen nou nan solidarite youn ak lòt, kote nou tout chita ansanm, mete sou kote tout sa ki separe nou, pou nou mache nan wout linyon, demokrasi ak pwogrè.

Renmen Ayiti, renmen Peyi nou, se sèl solisyon pou nou viv nan tèt ansanm ak estabilite.

Pòtòprens, 21 Jen 2016

Mèt Jean-Henry CEANT

KANDIDA ALA PREZIDANS

RENMEN AYITI

Comments

comments