Bidjè 2017/2018 : Nòt pou laprès Senatè Patrice Dumond

Nòt pou laprès

Madi 8 sektanm 2017 sa a, pèp k ap soufri depi lontan an, yon lòt fwa ankò, pran lari Pòtoprens. Kòz tout moun wè a se bidjè ki favorize yon ti gwoup moun, men ki toupizi yon pakèt lòt. Sitiyasyon sa a, bidjè a montre l jodia. Men tout moun ki zanmi laverite konnen pwoblèm enjistis sosyal ap ravaje peyi a depi lontan. Youn nan premye kote pou sa chanje, se pou moun ki nan pouvwa leta yo sispann fè kòripsyon. Epi sa ki la pou bay jistis, se pou yo arete koriptè ak kòwonpi yo.
Men tou, m ap raple tout moun se pa premye fwa kraze brize ap fèt nan peyi Dayiti. Lè yon moun ap reponn mal yo fè l, li dechire chemiz oubyen pantalon moun ki fè l mal la, oubyen kout wòch, tire bal, kraze machin ak boule kay, malgre sa, sa pa ranje zafè pèp la. Pou prèv, nou la a toujou.
Mwen mande gouvènman an pou l antre an kontak prese prese ak opozisyon nan sena a ak nan chanm depite a, plis pati politik ki te patisipe nan dènye eleksyon yo, plis tout lòt gwoup ayisyen ke yo menm nan gouvènman an konnen ki kont jan y ap dirije peyi a.
Bidjè a, m ap redi l ankò, se pwoblèm ki parèt la. E pwoblèm sa a ki parèt la, fò k teknisyen zafè bidjè, zafè lalwa, nan kolaborasyon ak moun k ap dirije peyi a, reflechi pou wè ki meyè desizyon yo dwe pran pou kalme pèp k ap revandike a.
Pou m fini, mwen menm ak tout dirijan Rasanbleman Patriyòt Ayisyen yo (RPH) ap raple tout moun, peyi a merite chanjman, peyi a vle chanjman ; chanjman sa a, se vre li pa ka fèt nan kraze brize, men l pa ka fèt non plis nan peze souse tradisyonèl la.
Ni peze souse, ni enkonpetans, ni dezòd ki fè nou kwè, nou menm nan RPH, se sa ki lakòz Leta pa menm kapab jwenn yon 2 milya goud nan enstitisyon otonòm ki gendwa antre lajan nan bay sèvis.
Pèp la se plamen, li pa ka pa jwenn nan savon k ap savonnen kò a.

Patrice DUMONT
Senatè Repiblik la

Comments

comments