Des candidats CASEC et ASEC de la plate-forme LAPEH à Petit-goave donnent un ultimatum à Jude Celestin

Note de presse

FEDERASYON KANDIDA POU KOLEKTIVITE TIGWAV ANBA BANYÈ LAPEH
__________________________________

         NOT POU LA PRESS

      Se avèk anpil lapèn nou menm kandida pou pòs CASEC, ASEC, DV ki enskri anba banyè LAPEH nan komin Tigwav tande kanpay Jude lanse nan komin Tigwav san nou, se pou sa, nou koube nou byen ba pou’n adrese nou ak moun ki nan vil la epi moun ki nan seksyon kominal yo, pou nou fè yo konnen si yo pawè prezans nou nan kanpay Jude, se pa paske nou pagen volonte men se pito paske pati an inyore egzistans nou. Se pou sa nou mande ak moun vil yo (pou katèl DV la), ak peyizan nou yo (pou 6 katèl CASEC ak 3 katèl ASEC nou yo) pou yo trè veyatif e tann modòd nou. Kòm se yo ki te voye nou nan eleksyon, kòm se yo nou reprezante, si pati an neglije nou menm kandida yo, se yo menm ki nan vil la ak seksyon yo, yo neglije tou. Kòm popilasyon an konstatel, menm jan avèk nou, se politik ti zanmi k’ap regle nan kesyon kanpay Jude nan tigwav. Nou menm kandida LAPEH nan komin lan, n ap poze LAPEH ak Jude kesyon sa yo.
1~ Èske se paske se politik ti zanmi l’ap regle kifè yo nye egzistans nou menm kandida yo nan komin lan, sou pretèks nou nou pa zanmi dirèk Jude CELESTIN?
2~ Èske kandida prezidan LAPEH an, pa konnen ke’l gen kandida pou kolektivite nan komin lan?
3~ Èske pati an pa konnen li paka gen eleksyon an san kandida kolektivite yo ki se reprezantan dirèk peyizan yo?
4~ Èske Jude prè pou lal jere peyi an san kolektivite an?
5~ Èske pati an pa konnen ke peyizan yo se nou ki reprezante yo, oubyen èskel pa bezwen peyizan yo?
6~ Èske li santil prè pou gen eleksyon an san nou menm kandida kolektivite yo nan Tigwav?

Nou panse yo ka fè erè, nou fè yo wè erè an pou yo trasel e korijel rapid vit, se pou sa nou bay Dimanch 18 Septanm kòm dènyè delè pou reponn ak kesyon sa yo.

                                      Mèsi.

Moun ki siyen nòt sa se;

CODIO Roody kandida CASEC 11èm seksyon Tigwav.

Jn Jacque Jn Réné kandida CASEC 1er seksyon Tigwav

DORVIL Alisterne Kandida ASEC 1er seksyon Tigwav.

Comments

comments