Jovenel Moïse dans se premiers mots après les résultats préliminaires

Pèp Aysyen!

Frèm ak sèm yo,

Sa fè plis pase 20 mwa depi mwen angaje nan kanpay elektoral pou pòs Prezidan peyi Dayiti. Mwen te pran angajman sa a paske mwen kwè se yon responsabilite pou tout Ayisyen mete tèt yo ansanm, men nan men pou chanje Ayiti. Se responsabilite nou pou nou ofri pitit nou yon meyè avni.

Nan lane 2015 la, nou te 54 sitwayen ki te pran angajman nan kous pou pòs prezidan peyi Dayiti. Nan lane 2016 nou te 27 kandida ki konfime volonte nou pou patisipe nan eleksyon sa a. Nou konnen kelke swa kantite kandida pou pòs prezidan ki genyen, se yon sèl ki pou eli.

Aswè a mwen gen yon panse espesyal pou chak konpetitè mwen yo, chak sitwayèn, chak sitwayen ki te kandida paske yo chak genyen lide ak pwojè pou Ayiti. Frèm ak sèm yo, se ansanm nou pral chanje Ayiti. Se ansanm pou nou travay poun pèmèt chak Ayisyen viv pi byen.

Mwen pwofite moman sa-a poum salye kouraj ak detèminasyon tout sitwayen ki te itilize kat elektoral yo, jounen 20 novanm nan, pou pèmèt nou ekri yon nouvèl paj istwa peyi a. Yon bèl paj istwa!

Frèm ak sèm yo, eleksyon se sel mwayen pou nou renouvle pesonel politik peyi a. Chak senkan fok nou fè eleksyon pou pòs prezidan, chak 4 an fòk nou renouvle chanm depite a, ak kolektivite teritoryal yo, chak dezan nou dwe renouvle tyè sena a. Se konsa pou nou pèmèt peyi a gen estabilite politik, paske estabilite politik “c’est le premier des biens publics”.

Mwen regret ke gen plizye dizen milye moun ki al vote, ki soti lwen, anba lapli ak van pou al ranpli devwa sitwayen yo, aloske yo pa konte vot yo pandan ke yo pat responsab de ere ki fet yo.

Map salye madanm mwen Martine, bwa deye bannann mwen an, ki toujou la nan bon ak move moman.

Cette élection n’aurait pas été possible sans la mobilisation des secteurs vitaux de la nation, sans l’engagement des autorités gouvernementales et l’institution électorale.

Je veux aussi saluer l’engagement et la détermination des élus de la République. Je parle des sénateurs, des députés, des maires et des autorités locales.

Je tiens egalement a remercier la communaute internationale pour son engagement dans la realisation de ces elections.

Map salye kouraj, detèminasyon, senserite, volonte tout militan PHTK ak senpatizan Nèg Bannann nan ki te mobilize depi plizyè mwa pou rann viktwa sa a posib.

Mwen vle di nou aswè a, mèsi. Mèsi anpil paske nou kwè nan yon Ayiti kote lavi ka miyò.

Nan menm espri sa a map salye pati politik alye PHTK ki te mete enèji yo, mwayen, militan ak senpatizan yo pou sipòte kanpay elektoral mwen. Mèsi pou Ayiti !

Mwen gen yon panse espesyal pou direktwa PTHK ak staff kanpay mwen  ki travay lanjounen kou lannwit pou akonpanye mwen nan komba sa a. Mwen di yo mesi.

Mwen remesye tout pati politik alye PHTK yo ki te mobilize eneji, rezo militan ak senpatizan yo pou sipote  mwen nan kanpay elektoral la.

Je salue aussi l’engagement de la presse, des membres du secteur privé des affaires, des étudiants, des paysans, du secteur religieux, des socio-professionnels, des ouvriers, des employés de l’Etat, des chômeurs et de toutes celles et tous ceux qui sont à la recherche d’une vie meilleure, qui croient, bien sur, dans l’avenir du pays.

Merci de votre engagement. Merci de votre sincérité et de votre conviction. Merci de votre confiance.

Pep Ayisyen,

Peyi a frajil anpil, tranbleman de terre, siklòn, inondasyon chak ane pote anpil pwoblem bay manman ak papa pitit. Kote map pale avè nou la a, Baradè anba dlo jodia. Map fè yon appel a la jenes nan peyi a, map fè yon appel a tout moun kap viv lot bo dlo, map fe appel a tout pwofesyonel peyi a pou nou angaje nou bo kote m poun mete peyi a kanpe. Nou pral bezwen mobilize tout resous peyi a : moun yo, tè yo, soley la, ak rivyè yo pou nou ka mete manje nan asyet pep la ak kob nan poch li.

(Ke Bon Dieu beni Ayiti. Ayibobo pou Ayiti.)

Mesi anpil!

Comments

comments