Nwèl piman

Nwèl Piman

Yon Nwèl
san sèl
Yon Nwèl
nan rèl

Ane sa,
Pidetwal monte bwa
Senzano pran mawon

Kap lanpa mal mare
Fòskote
bay kout tèt

Yon Nwèl
san zèl
Yon Nwèl
poubèl

Ane sa,
Plak kole sou nouvèl
Chan sezon nan tiwa

Radyo antèn mal monte
Pwogram
woule san balans

Yon Nwèl
san myèl
Yon Nwèl
gou fyèl

Ane sa,
Pyepoudre pran kabann
Jamèdodo pran wonfle

Arebò Ti-Senpyè
Souflantchou
bay kè plen

Daniel Alouidor
nan ti liv «degrenngòch!!»

Comments

comments